Behövs svenskhet?

untitled

Jag avslutade mitt senaste blogginlägg med frågan om det finns något värde i att betona ”svenskhet” och vad det i så fall består av. Nu har Björn Söder ytterligare bidragit till att man måste söka besvara den frågan.

Min grundsyn är globalistens och jag anser därför att det inte finns något värde i att definiera vad som är svenskt och sträva efter att bevara detta. Men på samma sätt finns det inget värde i att definiera och bevara någon kollektiv identitet. Jag trivs med Sverige eftersom det är det land som kanske kommit längre än alla andra i att tona ned kollektiva identiteter. Svenskar är kanske världens mest individualistiska människor.

Men en förutsättning för att ett individbaserat samhälle ska fungera är att det finns en stark tilltro till gemensamma institutioner, dvs till ”staten”. Det har vi i Sverige och de nordiska länderna och därför behöver vi inte starka kollektiva identiteter som definierar oss i förhållande till ”de andra”.

Men i många av de länder från vilka stora grupper invandrare kommer till Sverige, är situationen den rakt motsatta. Det finns ingen tilltro till offentliga institutioner, i vissa fall finns det knappast en stat överhuvudtaget och där den finns är den i första hand repressiv. I sådana länder behövs starka kollektiva identiteter, i första hand familjen, klanen och religionen. Somalia är förmodligen det mest extrema exemplet.

Jag har just läst en viktig bok: Mellan klan och stat, Somalier i Sverige, av Per Brinkemo. Han pekar på den enorma kulturskillnaden mellan de somalier som invandrar till Sverige och det svenska samhälle de kommer till. Detta är ett faktum som vi måste erkänna och förstå. Integration är svårt och tar tid. Det är naturligt att somalierna behåller sin kollektiva identitet i Sverige och kanske även förstärker den. Vi hjälper inte integrationen genom att säga att vi alla är lika, dvs. ”svenskar”.

Men det hjälper inte heller att säga att man ”gillar olika”. Integration måste syfta till att göra oss mer lika. Även om det inte innebär fullständig assimilering som SD menar. Alla måste inte titta på Kalle Anka på julafton, men det finns värderingar som jag tycker vi ska kräva av alla som vill integreras i det svenska samhället. Det är värderingar som innefattas i de mänskliga rättigheterna, som ju antas vara universella, men som strider emot många kollektiva identiteter. Viktigast är kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen.

 

Advertisement

One thought on “Behövs svenskhet?

  1. Så riktigt KAL! Hela den s k identitespolitiken utgår just ifrån att vi har kollektiva identiteter, så den blir inte användbar i Sverige. Mycket kan bli bättre i Sverige, men i jämförelse med många andra länder utanför Norden har vi kommit mycket långt.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s